narzędzia dla trenera

baza danych

trenujących

 • zapisywanie nowych trenujących do klubu
 • informacje o liczbie trenujących i ich ostatnich aktywnościach
 • wyodrębnianie grup trenujących (początkujący, zaawansowani; podział ze względu na cele/wiek lub płeć)
 • wgląd do wyników sportowych (zawody, testy, rekordy)
 • wgląd do informacji związanych z parametrami ciała i stanem wytrenowania (historia zmian, strefy tętna dla różnych dyscyplin)
 • wgląd do informacji o zrealizowanych/niezrealizowanych celach

funkcjonalności do zarządzania

celami i treningami

 •  wgląd do kalendarza trenującego
 • planowanie celu (indywidualnego lub grupowego)
 • planowanie treningu podopiecznemu
 • analiza i ocena treningu wykonanego przez podopiecznego
 • porównywanie treningów i wyników zawodów tego samego trenującego
 • porównywanie trenujących pod względem wybranego treningu lub zawodów
 • informacje o powodach przerw w treningach (kontuzja, choroba, inne)
 • informacja o rodzaju odnowy
 • zapraszanie na wspólne treningi
 • możliwość tworzenia grafików zajęć (dla jednej lub wielu różnych grup)
 • układanie programów treningowych (w przygotowaniu)
 • komentowanie treningów/zawodów (w przygotowaniu)
 • eksport danych do excela (w przygotowaniu)

narzędzia do promocji, komunikacji

i budowania wizerunku

 • możliwość wysyłania informacji do wybranej grupy trenujących
 • możliwość tworzenia własnych wydarzeń – programy treningowe, obozy, szkolenia, zawody
 • zapraszanie na utworzone wydarzenia, kontaktowanie się z uczestnikami tych wydarzeń i administrowanie danymi (listy uczestników, listy rezerwowe, rankingi, wyniki)
 • publikowanie na tablicy newsów dla wszystkich  trenujących
 • automatyczne publikowanie loga trenera/klubu w mediach społecznościowych postów z parametrami treningu, wykonanego przez podopiecznego
 • generowanie wizerunkowych statystyk przedstawiających postępy trenujących/realizację celów treningowych
 • generowanie historii wszystkich aktywności danego podopiecznego – w postaci statystyk, list lub wizerunkowych raportów
 • wysyłanie automatycznych powiadomień (przypomnienie o treningu)